Bảng giá quay MV, Clip ca nhạc

Bảng giá quay MV, Clip ca nhạc

Bảng giá quay MV, Clip ca nhạc

 

QUAY PHIM MV – CLIP CA NHẠC (Ưu đãi đặc biệt)
01 Nội dung Gói 1 Gói 2 Gói 3
02 Số lượng máy 01 máy 02 máy 03 máy
03 Quay MV đơn ca ngoại cảnh + Doly. Từ 3 bài trở lên/1 ngày 1.800.000 2.000.000 2.500.000
 04 Quay MV song ca ngoại cảnh + Doly. Từ 3 bài trở lên/1 ngày 2.200.000 2.700.000 3.000.000
05 Thành phẩm File HD File HD File HD
Thiết bị hỗ trợ (tính riêng). PR lên các kênh truyền thông nổi tiếng.

Hỗ trợ thiết bị âm thanh dùng phát nhạc trong quá trình quay.
Ghi chú!

– Giá trên áp dụng khu vực tại TP.HCM
– Giá trên chưa bao gồm 10% (VAT)