Bảng giá quay phim giới thiệu doanh nghiệp

Bảng giá quay phim giới thiệu doanh nghiệp

Bảng giá quay phim giới thiệu doanh nghiệp

Bảng giá quay phim giới thiệu doanh nghiệp

 

STT NỘI DUNG Gói 1
Gói 2
Gói 3
TIỀN KỲ
1 Kịch bản văn học 02 lần duyệt 03 lần duyệt 04 lần duyệt
2 Kịch bản hình ảnh Không
QUAY PHIM
3 Đạo diễn
4 Quay phim Full HD 01 ngày 02 ngày 02 ngày
5 Âm thanh
6 Ánh sáng
7 Boom Không
8 Dolly
9 Flycam Không Không
HẬU KỲ
10 Đọc lời bình Chuyên nghiệp Theo yêu cầu Theo yêu cầu
11 Thu voice
12 Logo hiệu ứng 3D
13 Nhạc nền
14 Số lần duyệt tối đa 02 lần duyệt 03 lần duyệt 04 lần duyệt
HỖ TRỢ 
15 Hỗ trợ book sóng Không
16 Đăng tải trên Youtube
17 Quảng cáo trên Facebook
18 SEO Search engine optimization Không
19 Email marketing Không
TỔNG CHI PHÍ 14.000.000 23.000.000 35.000.000
Giọng MC đọc lời bình phim giới thiệu doanh nghiệp (Giọng MC nam)
Giọng MC đọc lời bình phim giới thiệu doanh nghiệp (Giọng MC nữ)

Ghi chú!
– Giá trên áp dụng khu vực tại TP.HCM
– Giá trên chưa bao gồm 10% (VAT)