DỊCH VỤ LIVESTREAM CHUYÊN NGHIỆP

Quay phim sự kiện friso Việt Nam 2017, quay phim Event Full HD & 4k Quay phim sự kiện friso Việt Nam 2017, Công ty friso Việt Nam  đã tin tưởng giao phó cho Sài Gòn ghi lại khoảnh khắc quan trọng trong buổi Hội nghị khách hàng ” Tri Ân Vàng – Sẵn Sàng Bứt Xem chi tiết