DỊCH VỤ LIVESTREAM CHUYÊN NGHIỆP

Quay phim sự kiện hội nghị cấp cao, quay phim hội thảo Full HD & 4K Quay phim sự kiện hội nghị cấp cao, Ngoài quay phim hội nghị, quay phim hội thảo, Sài Gòn còn tự hào là đơn vị sản xuất phim TVC trên con đường xây dựng thương hiệu và hình ảnh. Xem chi tiết