Livestream đại hội cổ đông Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Livestream đại hội cổ đông Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Livestream đại hội cổ đông Tập đoàn Thủy sản Minh Phú Livestream đại hội cổ đông Tập đoàn Thủy sản Minh Phú Sáng ngày 24/6 Truyền Thông Sài Gòn HD đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 – CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú thành công tốt đẹp. TẦM

0898-441-244